Wykaz przyborów i materiałów pomocniczych

Materiały i przybory pomocnicze (czerwiec-lipiec 2020 r. – część pisemna)

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf

Materiały i przybory pomocnicze (czerwiec-lipiec 2020 r. – część praktyczna)

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu

UWAGA! Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

WYTYCZNE_Przeprowadzenie_egzaminów_2020_ZSP3.pdf

UWAGA! O czym należy pamiętać podczas egzaminu – plakat

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wytyczne_cke_men_i_gis_plakat.jpg