Harmonogram (ogólny) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (OKE)

Sesja czerwiec/lipiec 2020

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 10 kwietnia 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Kolory tła tabeli poniżej: biały – formuła 2012 (jednoliterowe)

Kolory tła  tabeli poniżej: niebieski – formuła 2017 (dwuliterowe) 

Formuła 2012 (kl. IV technikum, ZSZ) część pisemna

Technikum

Oznaczenie
kwalifikacji

E.7

E.8

M.44

T.10

T.12

E.24

Data
egzaminu

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

Godzina
rozpoczęcia

10:00

12:00

12:00

12:00

12:00

14:00

ZSZ, KKZ

Oznaczenie
kwalifikacji

T.9

Data
egzaminu

23.06.2020

Godzina
rozpoczęcia

10:00

Formuła 2017 (kl. II i III technikum, BS) część pisemna

Technikum

Oznaczenie
kwalifikacji

MG.19

TG.10

EE.05

Data
egzaminu

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

Godzina
rozpoczęcia

10:00

10:00

12:00

Branżowa Szkoła I stopnia

Oznaczenie
kwalifikacji

AU.20

MG.19

MG.20

TG.07

MG.06

Data
egzaminu

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

Godzina
rozpoczęcia

10:00

10:00

10:00

10:00

12:00

Formuła 2012 - część praktyczna

Technikum

Oznaczenie kwalifikacji
(formuła egzaminu)

E.24 (d)

T.11 (d)

T.10 (d)

T.12 (d)

M.44 (dk)

M.44 (dk)

Data
egzaminu

22.06.2020

22.06.2020

22.06.2020

22.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

Godzina rozpoczęcia
(czas trwania)

9:00 (180 min)

9:00 (150 min)

13:00 (150 min)

13:00 (150 min)

8:00, 12:00

8:00

ZSZ, KKZ

Oznaczenie kwalifikacji 
(formuła egzaminu)

A.18 (w) [Koźmin]

T.6 (w) [Zduny]

T.9 (w) [KKZ]

Data
egzaminu

2.07.2020

2.07.2020

2.07.2020

Godzina rozpoczęcia
(czas trwania)

12:00

12:00

15:00

Formuła 2017 - część praktyczna

Technikum

Oznaczenie kwalifikacji 
(formuła egzaminu)

TG.12 (d)

TG.10  (w)

TG.10 (w)

EE.05 (w)

EE.05 (w)

EE.05 (w)

Data
egzaminu

22.06.2020

1.07.2020

2.07.2020

2.07.2020

3.07.2020

4.07.2020

Godzina rozpoczęcia
(czas trwania)

9:00

9:00, 15:00

9:00

15:00

9:00, 15:00

9:00

Branżowa Szkoła I stopnia

Oznaczenie
kwalifikacji

TG.07 (w)

AU.20 (w)

AU.20 (w)

Data
egzaminu

30.06.2020

2.07.2020

3.07.2020

Godzina rozpoczęcia
(czas trwania)

8:00, 12:00, 16:00

16:00

8:00, 16:00

Szczegółowe harmonogramy egzaminów, z podaniem sal oraz wytycznych dotyczących przebiegu egzaminu, znajdują się w zakładce Egzaminy OKE PP 2012 oraz Egzaminy OKE PP 2017.