Szczegółowy harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów – podstawa programowa 2017 (uczniowie 2. i 3. klas technikum oraz uczniowie BS I stopnia)

Część praktyczna

Harmonogram_2020_sesja_lato-praktyczny-PP2017.pdf
(dodano nazwiska uczniów)
Proszę zapoznać się z informacjami dla uczniów (m.in. wytyczne związane z
COVID-19) oraz z wykazem przyborów i materiałów pomocniczych.

Wykaz przyborów i materiałów pomocniczych

Materiały i przybory pomocnicze 2020 r.
– część pisemna

PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf

Informacje dla uczniów

UWAGA! Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

WYTYCZNE_Przeprowadzenie_egzaminów_2020_ZSP3.pdf
(zmiana wytycznych z dnia 26.06.2020)

UWAGA! O czym należy pamiętać podczas egzaminu – plakat

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wytyczne_cke_men_i_gis_plakat.jpg